KARAGÖL’ÜN TILSIMININ BEYANIDIR

Evvela demek lazım gelir ki 1600’lü yıllarda İzmir’den geçip geçtiği yerleri dinleye dinleye, bu işittiği sözleri heybesinde biriktire biriktire ve dahi ardından her birini tek tek çıkarıp itina ve maharet ile işlemek suretiyle Seyahatnamesine dizen ol zat-ı şahaneye, Evliya Çelebi’ye; 2000’li yıllarda adeta kapılanan, onun gittiği yerleri kat edip, onun ...

read more

Kaydefa’nın Kalesine Ziyaret

Merhabalar, Evliya Çelebi projesinin çalışma ekibi olarak ön araştırma niteliğindeki ilk gezimizi Kaydefa melikesinin kalesine yani Kadifekale istikametine gerçekleştirdik. Gezinin ardından hepimiz gezi boyunca neler görüp neler işittiğimizi, neler düşünüp neler hissettiğimizi kendi üslubumuzla yazıya dökme konusunda hemfikirdik. Müsaadenizle bu fikre dayanarak kendi Kadifekale’mi sizlerle paylaşmak isterim… ...

read more

Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir

Sene 1671 tarihinde namı seyyah kendi seyyah bir zat, Evliya Çelebi, azim ve kadim İzmir Şehri’ne seyir eder. Seyyah ilkin Bergama kazasına gider. Ol kazada rahmetli ablasının hikâyesini beyan eder, kabrini ziyaret eder. Oradan Kara Foça Şehri’ne ve ardından adına Tarhaniye Vilayeti derler Eski Melemen Şehri’ne geçer. Derken “Allah düşmanın ...

read more