TÜRK-AVRUPA ARKEOLOJİK İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI SERİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilimdalı Başkanlığı ile İzmir Fransız ve Alman Kültür Merkezleri ile İşbirliğiyle

1- 6 Nisan 2011, Maximilian LUBOS (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Institut für Klassische Archäologie, ALMANYA), Die Bronzestatuen römischer Kaiser aus dem Kaiserkult-Tempel in Bubon (Lykien)/Lykia’daki Boubon Kenti’nde Bulunan İmparatorluk Kültü Tapınağı’nın Roma Dönemi Bronz İmparator Heykelleri (Almanca, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).

Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

2- 27 Nisan 2011, Doç. Dr. Didier LAROCHE (Université Strasbourg, FRANSA), Roma Döneminde Smyrna Limanları (Türkçe).

Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

3- 2 Mayıs 2011, Dr. Eva CHRISTOF (Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Archäologie, AVUSTURYA), Inschriften aus Hadrianopolis in Paphlagonien/Paphlagonia Hadrianopolis’i Yazıtları (Almanca, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).
Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

4- 4 Mayıs 2011, Dr. Fokke A. GERRITSEN (İstanbul Hollanda Araştırmaları Enstitüsü Müdürü), Barcın Höyük Excavations- A New Neolithic Site in Bursa/Barcın Höyük Kazıları-Bursa’da Yeni Bir Neolithik Yerleşim (İngilizce, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).
Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

5- 11 Mayıs 2011, Dr. Martin BACHMANN (Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi, İkinci Müdürü), Bau Z und die Architektur der Peristylhäuser Pergamons/Z Binası ve Antik Pergamon’daki Peristyl Evler(Almanca, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).
Yer: İzmir Alman Kültür Merkezi.

6- 18 Mayıs 2011, Müzeler Haftası Dolayısıyla Arkeolojik Kolokyum: Roma Döneminde Anadolu’da Lahit Sanatı.
Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.
Saat 19.00: Dr. Esen ÖĞÜŞ (Aphrodisias Kazısı Arazi Sorumlusu/New York University, A.B.D.): Aphrodisias Sütunlu Lahitleri: İkonografik Detaylarla Elit Kimliği Oluşturmak.
Saat 19.30: Dr. Maurizio BUORA (Udine Müzesi Eski Müdürü, İTALYA): Antiocheia Lahitleri (İtalyanca, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).
Saat 20.00: Doç. Dr. Ergün LAFLI: Kilikia Müzeleri Lahitleri.

7- 1 Haziran 2011, Doç. Dr. Hadrien BRU (Université de Franche-Comté, ISTA, EA 4011, Besançon, FRANSA), Le projet d’Atlas historique et archéologique de l’Asie Mineure antique (Fransızca, Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından Türkçe’ye çevrilecektir).
Yer: İzmir Fransız Kültür Merkezi.

İrtibat:
Doç. Dr. Ergün LAFLI: elafli@yahoo.ca
Tel.: 0539.577 07 33.

No Comments